Politika Geliştirme Sürecindeki Temel Adımlar

Hazırlık/danışma evresi bir ülkede fon sağlayıcılar tarafından politikalar geliştirilmesi için ortak ilkelere yöneltir ve konuyla ilgili paydaşları kapsar. Bu ortak ilkeler kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalara erişim konularında kurallar koyan (yasa gibi) resmi bir düzenlemeyle er geç sonuçlanır. Hazırlık aşamasında uygulama aşaması için gerekli fonların güvenceye alınması önemlidir. Araştırma fonlarını yöneten merkezi otorite konuyla ilgili e-altyapıların (arşivler) geliştirilmesini finansal yönden desteklemelidir.

Politikanın uygulanması. AFK’ler tarafından hazırlık/danışma evresine dayanan araştırmalara açık erişim konusunda spesifik bir politika belgesi kaleme alınmalı ve yürürlüğe konmalıdır. Politikalar ve konuyla ilgili şartlar fonlama ajanslarının web siteleri aracılığıyla kamuya duyurulmalı ve hibe sözleşmeleriyle bütünleştirilmelidir (hibe sözleşmelerinde özel maddeler).

Politikanın orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği için izleme ve denetleme şarttır. Yazarların ve /ya da kurumların açık erişim politikasına uyup uymadıkları izlenmeli ve daha fazla destekle ilişkilendirilmelidir. Politika düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir. Fonlayıcılar araştırmaları erişime açma uygulaması konusunda araştırmacıları eğitmek için iyi uygulamaları ve başarı öykülerini geniş bir biçimde yaymalı ve politikalarının nasıl işlediği hakkında açıklayıcı notlar (ör., SSS) hazırlamalıdır. E-altyapıyı daha da genişletmek ve sürdürmek için gereken fonlar hakkında hükümler konmalıdır.